Zwiększamy wiarygodność naszych klientów, zmniejszamy ryzyko i koszty.

 

Audyt
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
 • audyt wykorzystania środków unijnych
 • weryfikacja pakietów konsolidacyjnych
 • audyt finansowy
 • biegły rewident
Obsługa księgowa
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • nadzór i organizacja działów finansowo-księgowych
 • sprawozdawczość finansowa i raporty zarządcze
 • weryfikacja pakietów konsolidacyjnych
 • nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną w systemi SAP
Obsługa kadrowo-płacowa
 • pełny zakres usług kadrowych
 • pełny zakres usług płacowych
 • pełna obsługa rozliczeń z ZUS
Doradztwo podatkowe
 • badanie rocznych sprawozdań
 • jednostkowych i skonsolidowanych
 • audyt wykorzystania środków unijnych
 • weryfikacja pakietów konsolidacyjnych
 • audyt finansowy
 • biegły rewident