Obsługa księgowa

Obsługa księgowa

Realizując oczekiwania naszych klientów rozszerzyliśmy zakres naszej działalności o pełną obsługę finansowo-księgową firm, prowadzoną przez wykwalifikowanych, energicznych specjalistów pod nadzorem biegłego rewidenta w siedzibie naszego biura lub na życzenie Zleceniodawcy w biurze klienta.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych,
  • nadzór księgowy – możliwy u Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego. Działania takie pozwalają na wykorzystanie własnych zasobów z jednoczesnym wprowadzeniem elementów zewnętrznej kontroli.,
  • sporządzanie sprawozdań na potrzeby kierownictwa Zleceniodawcy ,
  • reprezentacja podatkowa
  • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT,VAT UE,PIT)
  • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
  • sprawozdawczość statystyczna,
  • okresowe ustalenie lub prowadzenie drogą inwentarzową rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

Biegły rewident. Biuro rachunkowe Warszawa Ursynów Polnej Róży 6. Zapraszamy (+48 22) 401 74 78