Kontakt

Kancelaria Biegłego Rewidenta

Anna Małyska

ul. Polnej Róży 6 lok 5
02-798 Warszawa

tel./fax: (+48 22) 401 74 77
(+48 22) 401 74 78
(+48 22) 401 74 79
GSM: (+48) 501 213 829
E-mail: biuro@kbram.pl