Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • doradztwo finansowo-księgowe, w tym w zakresie polityki rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (m.in. opracowywanie i modyfikacja planów kont i polityki rachunkowości, dostosowywanie planów kont do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej),
  • doradztwo z zakresie prawa podatkowego
  • okresowe ustalenie lub prowadzenie drogą inwentarzową rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyników finansowych,
  • przeglądy podatkowe